O-kort

Nordvest Orienteringsklub - orienteringsløb for alle

Nordvest OK har orienteringskort (o-kort) over adskillige plantager i Thy og på Mors. Desuden nogle såkaldte sprintkort over bynære områder (fx Lerpytter-kortet). Der er i øjeblikket 6 klubmedlemmer, som er med til at tegne o-kortene. De tegner kortene i skoven og derefter hjemme på PC. Det er et meget stort og tidskrævende arbejde. Formanden for Nordvest OK’s kortudvalg er Ole Bernth Jensen.

Der er Copyright © på alle kortene fra Nordvest OK – nedenfor kan du læse hvorfor.

Det at tegne orienteringskort er en af de mest tidskrævende aktiviteter i klubben. Der skal rekognosceres i skovene, der skal bestemmes tæthedsgrader, stierne skal klassificeres, højdekurver skal placeres osv. Efter utallige ture og timer i skoven følger der endnu mange timer bag PC-skærmen. Skovene er i dag under stadig og hurtig forandring bl.a. på grund af skovfald, fældninger, ændrede tætheder, stier der gror til osv. Skal kortene være gode at orientere sig efter, skal de derfor jævnligt opdateres. Udover alle disse opgaver følger der naturligvis også omkostninger med dette arbejde til bl.a. print/trykning af kortene.

Kortene er primært tegnet til brug for vore og andre klubbers orienteringsløbere. Men vi ser også meget gerne, at andre foreninger og klubber samt privatpersoner benytter vore kort. Men på én betingelse:

Der må kun benyttes kort, som er købt enten hos os eller hos Dansk Orienteringsforbund (undtagelser se nedenfor), så alle, der bruger vore kort, på den måde deltager med betalingen af de udgifter, der er forbundet med at producere kortene. Vi skal ikke tjene på salg af vores kort, men vi vil gerne, at alle der benytter dem, er med til at betale deres andel til fremstillingsprisen. Det er derfor forbudt at kopiere o-kort såvel over på papir som digitalt.

Kortene, som kan downloades her på hjemmesiden med faste poster i Eshøj og Vilsbøl Plantager, kan dog downloades gratis.

Henvendelser vedr. køb af o-kort (filer) og diverse tilbehør rettes til:

Ole Bernth Jensen
Dalen 22
7700 Thisted
40 73 17 13
ole.bernth@outlook.com

Priser på orienteringskort m.v.:

O-kort i A3-størrelse: 30 kr. pr. stk.
O-kort i A4-størrelse: 20 kr. pr. stk.
Kontrolkort: 1 kr. pr. stk.
Plastposer: 1 kr. pr. stk.

plus evt. forsendelse.